Els nostres dubtes amb Let's women

L'Ajuntament de Tiana estableix relacions amb una empresa de la qual en desconfiem del seu origen i la seva qualitat. Let's women entra a les escoles públiques de Tiana amb un projecte dubtós. 

Fa uns mesos se'ns va presentar un projecte que, de la mà de "let's women" entrava a les escoles públiques de Tiana. Des de la CUP estem totalment en contra de fer entrar l'empresa privada als nostres cehtres. L'educació és i ha de ser un bé comú gestionat per l'administració, sense cap finalitat lucrativa ni manipulada. Els nens i nenes són el nostre valor més vulnerable i, per tant, hem de confiar la seva formació a les persones que estan realment preparades per a fer-ho; els i les mestres.

Creiem que, abans d'entrar empreses a les escoles, llur objectiu final és el lucratiu, s'han d'invertir els diners públics en la formació dels i les professionals. Amb l'excusa de la "coeducació" no volem que es faci negoci. Demanem i exigim que, des de l'Ajuntament de Tiana, es doti a les professionals educatius de les eines que els permetin eradicar les desigualtat de gènere. Només així podrem véncer el patriarcat i el masclisme, quan apoderem els mestres i les mestres i els dotem dels recursos necessaris per a fer-hi front, no fent entrar empreses provades "poques hores" a preus desorbitats. 

 

Davant la nostra desconfiança hem mirat la documentació que ens va presentar l’Ajuntament sobre l’empresa Let’s woman. És un projecte del tot insuficient i del tot contradictori i, sobretot, detectem que s’està fent un treball sense perspectiva de gènere i, del qual, per la informació aportada per l’Ajuntament, se’n desprèn que són persones molt poc especialitzades. També cal remarcar que en les mostres que ens han facilitat de materials utilitzats amb els nens i nenes de l’escola hem observat que el material conté infinitat de faltes d’ortografia en català i, ni tan sols, s’utilitza el lèxic amb una perspectiva de gènere quan, en teoria, és el seu objectiu.

 

L’informe inicial presentat per aquesta empresa té un prejudici envers les dones molt remarcat, tot el redactat està fet des d’un punt de vista masclista molt potent. Creiem que, elles mateixes ajuden a interioritzar els prejudicis i a emfatitzar i donar perseverança a la dicotomia de gènere, herència del patriarcat. En el material que se’ns ha aportat es demostra una idea concebuda i naturalitzada dels rols de gènere -des de Let’s women viuen en una estigmatització que volen transmetre a infants i joves-.

 

Alguna cosa ens grinyola en la contractació d’aquesta empresa, perquè hi ha moltes organitzacions i cooperatives infinitament més preparades i amb projectes que, a diferència d’aquest, són de molta qualitat.

 

Per altyra banda cal remarcar que no se’ns ha aportat la informació econòmica d’aquest projecte ni tampoc l’administrativa. Des de la CUP hem demanat saber com aquesta empresa ha arribat a l’Ajuntament de Tiana i en què s’ha basat per a la seva contractació a la vegada que demanem que se’ns faci arribar tota la informació econòmica i administrativa.

 

També demanem que se’ns expliqui d’on han extret les dades amb les quals han redactat la diagnosi i es fan les propostes d’actuació a Tiana perquè ens dóna la sensació que han engegat un projecte sense realitzar cap treball previ. Això es denota en la manca de contextualització real del projecte amb Tiana.

 

A l’espera de rebre tota aquesta informació només ens agradaria recordar a l'Ajuntament de Tiana que hem de vigilar a qui posem en contacte amb els nostres nens i nenes.